Trosopplæring for de unge

I BKM (Brunstad Kristelige Menighet) gis det hvert år trosopplæring for de unge. For å markere at opplæringsåret var avsluttet, ble det i september arrangert en fin og verdig fest for de unge på Jarlsberg konferansesenter.

I BKM (Brunstad Kristelige Menighet) gis det hvert år trosopplæring for de unge. For å markere at opplæringsåret var avsluttet, ble det i september arrangert en fin og verdig fest for de unge på Jarlsberg konferansesenter. 

De som hører hjemme i lokalmenigheten i Tønsberg, og er i den aktuelle aldersgruppen, har i skoleåret 2019/20 vært samlet ukentlig med ett mål for øyet: Å utvide sin kjennskap til Bibelen, og samtidig få et grunnlag for å forstå det trosgrunnlaget som BKM bygger på.

En fin og verdig fest
For å markere at opplæringsåret var avsluttet, ble det i september arrangert

en fin og verdig fest for de unge på Jarlsberg konferansesenter. Festen skulle ha funnet sted i juni, men grunnet korona var den blitt utsatt.  Et gripende innslag i festen var en film der alle deltakerne i trosopplæringen ble presentert, og hvor de delte sin opplevelse av det siste året.

Et godt ungdomsliv
Foreldrene som var til stede på festen var veldig takknemlige for all frivillig innsats som de litt eldre ungdommene og unge voksne legger ned i ungdomsarbeidet. Dette gjør at de unge i menigheten kan få et godt, trygt og meningsfylt ungdomsliv. 

Vi gratulerer de unge med gjennomført bibelundervisning det siste året, og håper dette har gitt mange et godt grunnlag for viktige valg som skal tas videre i ungdoms- og voksenlivet.

Mentorer med sanginnslag under festen
Trosopplæringskullet for 2019/2020