Om oss

Vår felles tro er det som knytter oss sammen, den er utgangspunktet for hver enkelts kristenliv og grunnlaget for all vår tro. Dette skaper et engasjement hos den enkelte, som gjør at vi får et aktivt fellesskap. Vårt trosgrunnlag er forankret i bibelen, og i den læren og de verdiene som menighetens grunnlegger Johan O. Smith sto for. Vår visjon er å gi gode rammebetingelser for en trygg og god barndom, et utviklende og aktivt kristenliv som ungdom og voksen, og en meningsfull og rik alderdom.

Ønsker du å vite mer om Brunstad Christian Church og menighetens trosgrunnlag, kan du lese mer om dette på bcc.no og aktivkristendom.no.

Fakta

BCC Tønsberg teller 823 medlemmer, derav 193 barn mellom 0-12 år og 223 ungdommer i alderen 13-26 år (per 2023)

50% av medlemmene er under 26 år. Det gir en høy andel barn og ungdom, og det arbeides aktivt for å legge til rette for at disse skal ha et verdifullt og trygt oppvekstmiljø. 

Vi samles ukentlig til søndagsmøter, ungdomsmøter og søndagsskole. I tillegg gjennomføres det jevnlige arrangementer, fester og markeringer i løpet av året. 

Styret i BCC Tønsberg har ansvar for organisasjonens materielle verdiger og skal sørge for en forsvarlig drift av foreningen. Forstanderskapet står ansvarlig for det kristelige innholdet. 

BCC Tønsberg er en av Brunstad Christian Church sine 19 lokalmenigheter i Norge. 

Les med om BCC her: bcc.no