BKM Tønsbergs holdning til fremstillingen i NRK Brennpunkt

NRK Brennpunkt har i dag, onsdag 11.november, publisert dokumentaren «Guds utvalde», som skal gi et innblikk i forhold rundt vårt trossamfunn. Vi ønsker å kommentere noen ting i denne forbindelse.

BKM Tønsbergs holdning til fremstillingen i NRK Brennpunkt

NRK Brennpunkt har i dag, onsdag 11.november, publisert dokumentaren «Guds utvalde», som skal gi et innblikk i forhold rundt vårt trossamfunn. Vi ønsker å kommentere noen ting i denne forbindelse.  

Dokumentaren framsetter blant annet påstander om pengepress og negativ sosial kontroll i menigheten. Dette tar vi selvsagt sterk avstand fra i vårt menighetsliv. Alt vårt arbeid bygger på frivillighet, og vi er glade for at vi har medlemmer som sier sin mening. Derfor har vi årsmøter der vi stemmer over budsjetter og viktige avgjørelser, og vi jobber for å ha en god foreningskultur som preges av raushet, omsorg og god takhøyde.

Videre antyder programmet at ledere skal ha beriket seg på menighetens penger. BKM Tønsberg vil sterkt motsi denne framstillingen. Vi har god oversikt på våre innsamlede midler, som skal brukes til felleskapets beste og kristent arbeid i fremtiden. Dette har vi mye dokumentasjon på, fra revisorgodkjente regnskaper gjennom flere år (se årsrapporter).

Når det gjelder taleklipp av Kåre J. Smith som gjengis dokumentaren og på nrk.no, kjenner vi oss heller ikke igjen i det bildet som skapes av BCCs forkynnelse. Disse utdragene er klippet ut av sin sammenheng, og viser ikke et representativt bilde. Vi mener at den kristne forkynnelsen påvirker relasjonene våre positivt, både i hjemmet, menigheten og arbeidslivet, og gjør oss til gode samfunnsborgere.

På bakgrunn av det overstående, er vi skuffet over det bildet som tegnes av vårt fellesskap, og henviser til Brunstad Christian Church (BCC) sin nettside for mer informasjon om saken: www.bcc.no.

Vi er også bekymret for hvordan Brennpunkts dokumentar kan påvirke hverdagen til våre barn og ungdommer, og føre til økt stigmatisering og mobbing. Derfor er det viktig for oss som styre å si at vi jobber aktivt med å være et godt trossamfunn for alle medlemmene våre. Vi ønsker også å ha en god dialog med lokalsamfunnet om hvem vi er og hva vi står for.

Dersom noen har spørsmål til oss etter å ha sett den nevnte TV-episoden, eller lurer på andre ting, er det bare å ta kontakt med oss.

På vegne av styret i BKM Tønsberg
Gro W. Gjøsund, Arne Riise, Anette Vedvik, Janne J. Vedvik, Jonatan Hjellnes og Frank William Christensen

Kontaktinfo styreleder:
E-post: gro.gjosund@bkmtonsberg.no

Om BKM:
BKM Tønsberg er et kristent trossamfunn med ca 800 medlemmer. Vi deler en kristen tro, og med en høy andel unge medlemmer arbeider vi for å være et sunt og aktivt trosfellesskap med et godt tilbud til alle aldersgrupper.