Voksendåp for 20 ungdommer

Søndag 5.september var mange samlet til dåp i BKM Tønsberg, på Jarlsberg konferansesenter.

I Brunstad Kristne Menighet (BKM) praktiserer vi voksendåp. Det blir forklart i 1.Peters brev, kapittel 3 og vers 21, at det er en god samvittighetspakt med Gud. Da er dåpen en følge av et bevisst livsvalg.  Johan Oscar Smith, grunnleggeren av BKM, skrev i 1936. «Passord for det nye år: Selv være disippel og gjøre andre til disipler. Lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Dette er hentet fra misjonsbefalingen i Matteus kapittel 28, vers 19.

De 20 ungdommene som ble døpt denne søndagen, ble alle døpt med ordene: «Jeg døper deg i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds Navn». Dåpen er en symbolsk handling, hvor den som lar seg døpe, reises opp igjen fra vannet, for å leve et nytt liv.

 Etter selve dåpshandlingen gikk alle inn i salen, hvor samlingen fortsatte. Koret på scenen stemte i «Å, tenk så stort å leve helt for Herren, å ha et hjerte som er rent og sant, forakte alt i denne onde verden, og eie fred med Gud, og Åndens pant. Ja, jeg vil eie himmelens glede, vil leve helt for Jesus her. Jeg vil for himmelen meg berede. Min Gud han hjelper meg, han trofast er.»

Under samlingen fikk vi høre vitnesbyrd fra ungdommene som hadde latt seg døpe og de uttrykte takknemlighet for kallet til å utføre Guds vilje og gjøre det som han virker i deres hjerte. Det kan de ikke av seg selv, men ved Guds kraft som virker i deres liv.

Det ble en minnerik og høytidelig dag, både for de som lot seg døpe og for oss som var til stede. Til slutt ble det oppfordret til at vi alle må være med i en «bønne-mur» rundt ungdommen vår og være med å stride for Jesu tro i våre liv.