En søndag i BCC Tønsberg

Det var litt færre enn vanlig samlet på Jarlsberg, denne søndagen i mai, men likevel en fin og god samling for de som møtte opp denne dagen.

Denne helgen var flere av de voksne ungdommene på tur med de eldste barna som en avslutning for de aktivitets-gruppene som hadde vært samlet hver uke det siste året.

Denne dagen samles vil til formiddagsmøte i storsalen.  Vi fikk høre om nåden som var over oss. Nåde er hjelp til å gjøre det som er riktig. Jesus, vårt forbilde var salvet med gledens olje. Vårt kall er å følge etter i hans forspor. Da har vi ingen anklage eller bebreidelse mot andre mennesker.

Ved «å gå ned» og oppgi sin rett, finner en glede og de sanne rikdommer. Jesus ba for sine forfølgere: «Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør».

Vi kan utvikles til å bli mer og mer gode, mer barmhjertig og vise mer kjærlighet.

Det ble lest fra Mika 6.8. «Han har åpenbart deg, menneske, hva godt er; og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.» Fremtiden lys og god, når vi arbeider for at det kan bli bedre med oss.

På søndagsmøtene i BCC kan hvem som helst komme frem med det som de har tenkt på, eller som har blitt godt for dem på møte. Det var mange gode vitnesbyrd denne søndagen og innimellom var det fellessang som også var med på å forsterke budskapet som kom frem.

Samtidig som søndagsmøte pågår, har flere voksne samlet de yngste barna til søndagsskole.

Denne søndagen er det for de yngste barna, siden de eldste barna er på tur.

Temaet i dag er Samson, og historien fortelles så enkelt som mulig med en slik innlevelse at barna følger spent med. Vi får høre at Samson ikke var lydig mot det Gud hadde sagt han skulle gjøre for å bevare styrken han hadde fått. Likevel fikk han ny mulighet til å gjøre det Gud ønsket. Søndagsskole læreren forteller videre at det viktigste er å gjøre vårt beste, og at vi alltid kan be Jesus om hjelp til å velge det gode.

Når samlingen er over blir barna delt i to grupper. Førsteklassingene er de eldste i gruppen, og de får lov å bli med på et rebusløp. For å løse rebusen må de samarbeide om å finne ulike gjenstander gjemt på et av rommene i lokalet. De minste får velge mellom å fargelegge og å lage en Samson-figur som de kan ta med seg hjem.

På de smilende ansiktene er det lett å se at barna er fornøyde med dagens samling på søndagsskolen.