Barna lærer bibelhistorier

/

Første søndag i november ble det arrangert en aktivitetsdag med fokus på barna. Tema for dagen var Abraham, og målgruppen så ut til å være svært fornøyd. Konseptet «Bible Kids Explorers» ble tatt godt i bruk.

Se siden her

Mange spente og forventningsfulle barn møtte opp til aktivitetsdagen, som denne gangen var i Oslofjord Arena. Det ble vist en kort film om Abraham, før noen unge ungdommer viste et skuespill hvordan man kunne være en god venn. At jeg som person kan være med å inkludere alle i leken, og være med å glede andre med det jeg har.  

 På stolene lå det to kort, et rødt og et grønt, som barna fikk bruke på slutten av samlingen i en quiz om Abraham.

Barna husker ting bedre når de selv er aktive, og må løse oppgaver sier Anne Riksfjord Lups.

Anne har sammen med flere mentorer planlagt aktivitetsdagen. «Å jobbe med dette på frivillig basis gir meg en enorm glede! Jeg får så mye igjen for alt jeg gir.


Det er viktig å være med å gi barna denne type påvirkning, når mange barn utsettes for negativ påvirkning på skole, TV eller internett.  

Barna er fremtiden, og vi bygger for fremtiden. Vi ønsker å gi alle barn en god grunnvoll til å kunne ta gode valg når de blir større – og for meg er det ingenting i denne verden som er viktigere enn akkurat dette.»

Etter at samlingen var ferdig, fikk barna velge blant mange ulike aktiviteter.

«For oss er det viktig at barna skal få utfolde seg på den måten de selv ønsker. Noen er kreative, og andre elsker sport. Vi ønsket gi et tilbud som passet for alle, både store og små barn.»

Her er noen glimt fra aktivitetsdagen: