BCC Tønsberg sine seniortreff = vitaminer i hverdagen.

/

Vi trenger noen ekstra vitaminer vi som er kommet noe opp i årene. Vi i gruppen 60+ i BCC Tønsberg er privilegerte, for vi har et slikt ekstra vitamin-forråd: Våre senior-treff!  En onsdag formiddag i måneden kan vi møtes på Jarlsberg konferansesenter. Da er det fest i våre hjerter.  I Apostlenes gjerninger siste kapittel forteller Paulus at han takket Gud da han så sine søsken i Herren. Han fikk nytt mot. Slik også med oss. Vi blir oppmuntret ved å se hverandre. Slike samvær motvirker ensomhet!

Gode medhjelpere

En flokk frivillige i en litt yngre aldersgruppe er våre gode hjelpere. De sørger for at bord blir dekket til fest, de lager og serverer oss et deilig varmt måltid. Kaffe, dessert og kaker hører med. Nå har vi nylig hatt et godt førjuls-samvær. Deilig julemat på alle fat, riskrem med rød saus til dessert. Våre hjelpere er også gode sangere, og de sang «Det lyser i stille grender» flerstemt for oss.

Loddtrekning med smil og latter

Litt spenning i tilværelsen tar vi gjerne med oss. Loddtrekning er fast innslag. Hvem vinner denne gang? Gevinstene åpnes der og da, så alle kan glede seg med den glade vinner. Seniorene er gode på å vipse når de kjøper lodd, og slik bærer det hele seg rent økonomisk. Under trekningen sitter de muntre replikkene løst, og slik får vi hjelp til å trimme lattermusklene!

Hovedsaken

I alle våre samvær er selve kjernen at Guds ord blir forkynt. Vi er takknemlige for at vi har personer blant seniorene som kan gi åndelig næring ved Ordet, til oppmuntring, formaning og trøst. Vi blir påskyndet til «å holde ut i det løp som er lagt opp for oss» (Hebr. 12, 1). Vi påminnes om det ansvar vi har for at de unge kan kjenne at vi eldre løper sammen med dem på den himmelske løpebanen, og ikke stiller oss på sidelinjen. I samværene våre er sangene viktige innslag, og å høre personlige vitnesbyrd er en rikdom. Mange har trosopplevelser som deles. Slik bygges et sterkt Åndens samfunn mellom oss.

Å gjøre takknemligheten synlig

Det gjør alltid godt med litt blomster. På dette siste treffet før jul fikk de gode hjelperne våre overrakt en blomsterhilsen hver, som en synlig takk for innsatsen de gjør. De ansvarlige for seniortreffet fikk en vakker blomsteroppsats. Den ble overrakt sammen med en hjertelig, varm takk på vegne av oss alle i gruppen 60+. Vi er takknemlige for at de er villige til å ta på seg ansvaret for våre seniortreff. Det er en stor rikdom for oss.