Game nights gjør romerbrevet levende for ungdom.

/

Det er fredag kveld, og som vanlig samles ungdomsflokken i BCC Tønsberg – men i dag skjer det noe helt spesielt. Da jeg kommer inn døren blir jeg møtt av en romersk soldat, og bakerst i salen sitter det flere romere. Hva er det som foregår? Siden kickoff i februar, har ungdommen vært samlet flere ganger til såkalte ‘game nights’. Tiden er satt tilbake til år 57, og Paulus har sendt brev til menigheten i Roma. Romerbrevet er fokus for bibelstudie-prosjektet, som har vært organisert både som selvstudium og som lagkonkurranser. Ungdomsflokker i BCC i hele verden var samlet til flere game nights fra kick-off i februar og frem til påskecamp i slutten av mars. Der ble prosjektet rundet av med en temakveld.

BCC Tønsberg er intet unntak: Hele ungdomsflokken ble delt inn i egne lag, såkalte ‘units’, som konkurrerte mot units fra hele verden. Prosjektet skapte stort engasjement, også blant de yngste ungdommene våre.

Matheus (13) var på en unit med 10 stykker. Jeg spurte han hva han syns om Romerbrevet prosjektet og game nights:

 “Det er spennende, og kult å få lære mer. Game nights gjør brevet interessant, og tenk at det kan være til hjelp for meg på en dårlig dag. Stemningen på game nights er kjempebra, og det er gøy å løse oppgavene i konkurransen sammen med vennene mine”. Som del av prosjektet fikk alle poeng i BMM-appen. (Brunstad multimedia) for å høre på podcast episoder som ble publisert spesielt for prosjektet. Matheus hadde et helt eget mål her: “Jeg skal høre på flest mulig episoder før påskecamp” smiler han. Man fikk også poeng for å holde streaken i appen – det vil si, høre en episode hver dag.

En som hadde som mål å høre alle episodene fram til påskecampen, var Luna (16). Hun synes BMM-appen har vært veldig nyttig i prosjektet. “Vi har lært mye på BMM,” sier hun, “og det er lettere å svare på spørsmål i konkurransen sammen med laget hvis man er engasjert og har hørt på podcasten”. Da jeg spurte hva Luna mente om romerbrevet-prosjektet, lyste hun opp. “Det er kjempebra! Det er masse innhold i brevet. Jeg liker å diskutere brevet med andre, og prosjektet har gjort det enkelt å snakke om det, slik at jeg får bedre forståelse av brevet».  

Hva er det med game nights som kan engasjere ungdom på denne måten? En typisk game night har flere deler: En bibeltime som er filmet på forhånd, og konkurranse med unitene. Bibeltimen er delt i tre deler, og tema er selvsagt romerbrevet. I dag handler bibeltimen om det Paulus skriver om å være død for synden, og levende for Gud. Ingen kan gjøre det bedre enn å tjene Gud med sitt sinn, det betyr å seire over det du vet er galt.  Det å akte seg død for synden er en viljesak. Det betyr at jeg stiller meg inaktiv for det onde.

Etter hver film er det tid for konkurranser. Målet med konkurransen er å samle inn fragmenter av romerbrevet. Unitene får poeng for å løse forskjellige oppgaver, og vinner mynter for hvert riktige svar. I kveld må lagene blant annet gjennom en quiz, memory, mimelek og stafett. Myntene, eller poengene for oppgaven, veksles mot fragmenter i en bank hos noen romerske tollere. På slutten av hver game night prøver unitene å pusle fragmentene sammen, slik at utdraget fra brevet blir leselig – da kan man nemlig finne de fire bibelversene som er understreket.

Romerbrevet-prosjektet har skapt engasjement både for den enkelte ungdom i BCC Tønsberg, og for alle unitene. Både konkurranser, kulisser og frivillige som har stilt opp som “romere” på game nights har bidratt til å gjøre brevet, og den historiske konteksten brevet ble skrevet i, mer levende og virkelighetsnært for ungdommen vår. Det har blitt tradisjon med et slikt bibelstudie-prosjekt i BCC fram mot påske, og vi gleder oss til å høre hva temaet blir i 2025.