Les vår årsrapport for 2023

/

Nå er årsrapporten for 2023 publisert. Her kan du lese om BCC Tønsbergs viktigste satsninger, og hva vi brukte penger på i fjor.

I årsrapporten finner du nøkkeltall, bilder og beskrivelser av høydepunktene i 2023. Bakerst i rapporten ligger fullstendig årsregnskap og revisors beretning, som ble godkjent av årsmøtet 29. april.

Vil du lese mer om BCC Norge og de andre lokalmenighetene?

På BCC Norges nettsider finner du hele årsrapporten, hvor BCC Tønsberg og de andre norske lokalmenighetene omtales: